کنسرت اسفند ماه سهراب پاکزاد در اصفهان

سبک موسیقی: پاپ هنرمند: سهراب پاکزاد تاریخ: شنبه ۱۲ اسفند ماه – ۲ مارس ۲۰۲۴ ساعت: ۱۸:۳۰ شروع قیمت: ۴۰۰ هزار تومان مکان: اصفهان سالن سیتی سنتر