کنسرت اسفند ماه مجید رضوی در بندرعباس

سبک موسیقی: پاپ هنرمند: مجید رضوی تاریخ: یکشنبه ۲۰ اسفند ماه – ۱۰ مارس ۲۰۲۴ ساعت: ۱۹ – ۲۲ شروع قیمت: ۲۵۰ هزار تومان مکان:  بندر عباس – تالار شهید آوینی