کنسرت اسفند ماه رضا صادقی در تهران

سبک موسیقی: پاپ هنرمند: رضا صادقی تاریخ: جمعه ۱۸ اسفند ماه – ۸ مارس ۲۰۲۴ ساعت: ۱۹ – ۲۲ شروع قیمت: از ۲۰۰ هزار تومان مکان: تهران – هتل اسپیناس پالاس